Loading...

เรื่องการจัดการขยะไว้ใจเมืองสะอาด

เส้นทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เมืองสะอาด จำกัด

เราเก็บขยะจากชุมชน มาทำการคัดแยก สิ่งที่ได้คือขยะอินทรีย์ ที่มาจากเศษอาหารและเศษใบไม้ขยะพลาสติก และขยะส่วนที่เผาไหม้ได้

  • ขยะอินทรีย์ เราจะเอาไปทำปุ๋ยและวัสดุบำรุงดิน เพื่อปลูกผักเลี้ยงชุมชนและปลูกพืชพลังงาน
  • ขยะพลาสติก เราจะนำไปเเปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถังขยะพลาสติก ไม้เทียมจากการผสมขยะพลาสติกกับเศษกิ่งไม้ ใบไม้บด และกลั่นเป็นน้ำมันและก๊าซซึ่งเราจะนำไปเติมรถเก็บขยะ
2323232323
23
23
23
23
23

การจัดการขยะเมืองสะอาด

บริษัทเมืองสะอาด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่สำคัญต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ทำการจัดเก็บและจัดการขยะ เราพร้อมที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและชุมชน โดยบริษัทเมืองสะอาดได้ทำการต่อรถบรรทุกขยะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขยะ ด้วยอู่ต่อรถของบริษัทเอง มีการอบรมพนักงานเก็บขยะและพนักงานขับรถให้มีคุณภาพและเพื่อความปลอดภัยของตัวพนักงานเอง มีระบบติดตาม GPS ติดบนรถเก็บขยะทุกคันเพื่อง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีระบบชั่งน้ำหนักตามมาตรฐานและจัดเก็บเป็นข้อมูลแสดงผลแบบ Real Time เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบผลงาน การเก็บในแต่ละวันได้ และสามารถประเมินเพื่อทำการปรับเปลี่ยนแบบเเผนการเก็บ เพื่อให้การเก็บขยะจากบริษัทเมืองสะอาดออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุด

หน่วยงานด้านจัดเก็บขยะของเราในปัจจุบัน ตามจุดต่าง ๆ ในประเทศไทย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2424242424
24
24
24
24
24

โรงงานปรับปรุงคุณภาพเครื่องยนต์ /
รถบรรทุกขยะเมืองสะอาด

บริษัทเมืองสะอาดมีโรงประกอบรถขยะด้วยตนเอง เพื่อประหยัดต้นทุน และสามารถที่จะออกแบบขนาดตัวถังเก็บให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันเราสามารถผลิตรถเก็บขยะได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถ hook lift, side bin lift, แบบอัดท้าย แบบรถโตงเตง เป็นต้น ซึ่งข้อดีของการผลิตรถได้เองนั้นจะสามารถให้เราได้ผลิตตัวถังรถให้เหมาะสมกับพื้นที่และเส้นทางที่ใช้ในงานจัดเก็บขยะ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังมีทีมงานในการให้บริการและซ่อมแซมรถบรรทุกในพื้นที่ตามไซต์งานต่าง ๆ และโรงงานอีกด้วย

2525252525
25
25
25
25
25

การรื้อร่อนขยะเมืองสะอาด

การแปรสภาพขยะเป็นทรัพยากร
ขยะที่ได้จากการจัดเก็บจะถูกส่งไปยังโรงคัดแยกเพื่อทำเป็นวัตถุดิบอื่น. ขยะจะถูกคัดแยกตามชนิดแตกต่างออกไป ดังนี้

  • การนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
  • ปุ๋ย
  • วัสดุรีไซเคิล
  • อื่น ๆ (วัสดุที่ไม่ติดไฟ)
2626262626
26
26
26
26
26

โรงกลั่นน้ำมันเมืองสะอาด

ขยะพลาสติกที่เก็บมาจะนำมาทำการล้างทำความสะอาดและถูกแปรสภาพเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis process) น้ำมันที่ได้จะถูกกลั่น และ สามารถนำมาใช้กับรถขยะที่ใช้งานอยู่ได้ทุกที่