Loading...

งานประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคอีสาน โซนที่ 1

กิจกรรมและข่าวสาร - บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
งานประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคอีสาน โซนที่ 1 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จ.ขอนแก่น